063 871 29 73   011 271 21 24
Radno vreme: 9:00-14:00

Za 60 m2 vam je potrebno:
Energent
Potrebno
Ruski ugalj 2,7 tona
Banovići ugalj 3,8 tona
Vreoci ugalj - Sušena Kolubara 4,2 tona
Kolubara ugalj 7,8 tona
Kostolac ugalj 6,5 tona
Drveni briket 4 tone
Lož ulje 1394 litara
Prirodni gas 1500 m3
Drvo 11,8 m3
Centralno grejanje u BG 720 m2
Struja - zelena zona 10920 Kwh
Struja - plava zona 10920 Kwh
Struja - crvena zona 10920 Kwh
Struja raspodeljena 10920 Kwh
Mazut 1700 kg
Propan butan 1000 kg
Ugljeni briket 3,5 tone

Savet: Kako ložiti a da vatra što duže gori?
Noćno loženje, pri loženju visoko-kaloričnih ugljeva, dovoljno je ubaciti dva cela panja, da bi se usporilo sagorevanje uglja i vatra održala do kasnih jutarnjih sati.

Iskustva naših kupaca:
Kuća od 280m² - solidna izolacija - grejanje kvalitetno odrađeno - po sezoni troši 6 tona ruskog sejanog uglja.
Kuća od 140m² - dobra izolacija - grejanje kvalitetno odrađeno - po sezoni troši 6 tona banović uglja.

Ovo je orjentaciona tabela za stan od 60 kvadratnih metara.