063 871 29 73   011 271 21 24
9:00 - 14:00

Autorska prava
Tropikal BGD d.o.o. Beograd
Trajana Dimitrijevića Blaža 2
11212 Beograd-Ovča
Republika Srbija

Telefon: +381 (0)63 871 29 73
E-mail: info@ugalj.rs

Nadležnost suda: u Beogradu

Matični broj: 20565659
PIB 106261179


Sadržaji na internet sajtu Tropikal BGD d.o.o. zaštićeni su autorskim pravima.
Umnožavanje, kopiranje, distribucija i korišćenje celokupnog ili bilo kog dela sadržaja koji su dostupni na sajtu Tropikal BGD d.o.o. nije dozvoljeno bez prethodnog odobrenja Tropikal BGD d.o.o. Beograd.